Lexico Vraagbegrip voor de iPad

Lexico Vraagbegrip traint het Nederlands taalbegrip door middel van vraagwoordvragen. De app bevat 9 thema’s met kwaliteitsvolle foto’s. Per thema worden standaard vier tot zes vraagwoordvragen gesteld.

Bovendien is Lexico Vraagbegrip multifunctioneel. Schakel het geluid uit en er kan specifiek op het leesbegrip geoefend worden. Zo kan de app inspelen op de individuele behoeften van de zorgvrager.

Lexico Vraagbegrip kan zowel door kinderen als volwassenen gebruikt worden.

Kinder üben die Fallbildung mit Lexico Kasus für iPad


De app bevat 9 thema’s. Per thema worden er vier tot zes vraagwoordvragen gesteld.

Bijvoorbeeld het thema dieren en voedsel…

Of: Waarmee maakt men dat?

In Lexico Vraagbegrip wordt er gewerkt met vraagwoordvragen. Deze vragen worden aangeboden met een bijhorende foto, tekst of een luidsprekersymbool.

Het is de bedoeling dat u de kaart met de foto, tekst of luidsprekersymbool sleept naar de bijhorende kaart in het antwoordveld. Er wordt steeds een nieuwe kaart aangeboden totdat alle paren gevonden zijn. In de instellingen kan u kiezen welke modaliteit u wilt gebruiken. Als u de correcte bijhorende kaart gevonden heeft, wordt het antwoord nogmaals in een zin aangeboden.

Lexico Vraagbegrip maakt het mogelijk om op een natuurlijke manier vraagwoordvragen te leren begrijpen en correcte antwoordzinnen te maken. Bovendien kan het geluid uitgeschakeld worden. Dit maakt het mogelijk om ook de leesvaardigheid te trainen. Zo kan de app voldoen aan de individuele behoeften van elke gebruiker.

De app kan ingezet worden op volgende gebieden:

  • Bij lexicaal-semantische problemen kan de app de logopedische therapie ondersteunen. De zorgvrager kan de prenten benoemen, herhalen en matchen met de bijhorende foto. Bovendien kan men werken op woord- en zinsniveau en op receptieve en expressieve taal. Als men werkt met tekst in plaats van foto’s kan men het leesbegrip oefenen.
  • In demorfosyntactische therapie kan de zorgvrager een gepaste antwoordzin formuleren op de vraagwoordvragen. Bijvoorbeeld: ‘Wie eet de banaan?’ De aap eet de banaan. Hiervoor kan het geluid van de app uitgeschakeld worden.
  • Ook in de fonologische therapie kan de app gebruikt worden om de foto’s te benoemen, om de woorden en zinnen te herhalen of om luidop te lezen.
Lexico Verstehen App
Lexico Vragbegrip en Lexico Vragbegrip Pro zijn nu verkrijgbaar in de App Store.